KYLPYHUONEEN KALUSTEET – 2 VUOTTA

SUIHKUT – 2 VUOTTA

KYLPYAMMEET / PYYHEKUIVAIMET / PESUALTAAT / SEKOITTAJAT / WC:T /
PEILIT / MUUT SUIHKUT / MUUT – 2 VUOTTA

 

Lakisääteisen 3-vuotisen takuun voimassaoloaikana QBad joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen oman huolto-organisaationsa tai valtuutetun huoltokumppanin kautta oman harkintansa mukaan. Näissä tapauksissa QBad maksaa uuden tuotteen, mutta ei vaihdon/korjauksen työvoimakustannuksia, tulonmenetyksiä, muiden kulujen korvauksia tai muita korjaukseen liittyviä menetyksiä.

Korjauksia, joita QBad tai valtuutettu huoltokumppani ei ole hyväksynyt, ei korvata. Jos QBad ei enää myy tuotetta, QBad tarjoaa sopivan korvaavan tuotteen tilalle. QBad päättää, mikä on sopiva korvaava tuote. Jos QBadin suorittama tutkimus paljastaa, että takuu ei ole voimassa, voidaan kuluttajalta veloittaa mahdolliset tutkimuskustannukset.

Takuuehdot

Takuu koskee ainoastaan valmistus- ja materiaalivikoja. Takuu on voimassa tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä alkaen. Ostokuitti on esitettävä, jotta takuu olisi voimassa. Tuotteiden, joita ei tarvitsee asentaa paikalleen, osalta takuu koskee ainoastaan tuotteen alkuperäistä ostajaa, eikä se ole siirrettävissä. Ilmoitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa (enintään 2 kuukauden kuluessa) vian havaitsemisesta. Jos ilmoitusta ei tehdä siitä huolimatta, että ostaja on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita vika, ostaja menettää oikeutensa vedota takuuseen. Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on käytetty muuhun kuin kylpyhuoneessa tapahtuvaan kotikäyttöön. Takuu ei kata kylpyhuonekalusteita, jotka ovat suoraan kosketuksissa suihkusta tai kylpyammeesta peräisin olevan juoksevan veden kanssa.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on käytetty muuhun kuin kylpyhuoneessa tapahtuvaan kotikäyttöön. Takuu ei kata kylpyhuonekalusteita, jotka ovat suoraan kosketuksissa suihkusta tai kylpyammeesta peräisin olevan juoksevan veden kanssa. Takuu ei koske tuotteita, jotka on varastoitu tai koottu väärin, joita on käytetty sopimattomalla tai epäasianmukaisella tavalla, joita on muokattu tai jotka on puhdistettu epäasianmukaisilla puhdistusmenetelmillä tai puhdistustuotteilla. Takuu ei kata normaalia kulumista, naarmuja tai iskun tai onnettomuuden aiheuttamia jälkiä. Takuu ei koske jäätymisvaurioita tai jos vauriot ja toimintahäiriöt johtuvat vedessä olevista epäpuhtauksista tai kalkista. Takuu ei myöskään kata salamaniskun tai verkkojännitteen epänormaalien vaihteluiden aiheuttamia vahinkoja. Takuu ei kata tuotteen toimitusvahingoista seuranneita välillisiä vikoja. Takuu on voimassa ainoastaan Pohjoismaissa.

Asennus- ja hoito-ohjeet

Sinun on noudatettava tuotteen asennus- ja hoito-ohjeita sekä sovellettavia säännöksiä voidaksesi hyödyntää takuuta. Asennus- ja hoito-ohjeet löytyvät verkkosivuiltamme, ja jos sinulla on kysyttävää, olet tervetullut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme. Asennus on suoritettava ammattilaisen toimesta.

Näin saat apua

Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Muista säilyttää aina ostokuitti, sillä se toimii ostotodistuksena. Sinun on esitettävä ostokuitti takuun voimassa olemiseksi.